Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με το ΠΔ 79/2017


ΠΡΩΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΩΡΕΣ  - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

7:45 - 8:30 
Πρόωρη υποδοχή μαθητών/τριων (προαιρετικό πρόγραμμα)
08:15 - 8:30 
Υποδοχή μαθητών/τριών
08:30 - 09:15
 1η διδακτική ώρα - 45’ Ελεύθερο παιχνίδι - ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές)
09:15 - 10:00
 2η διδακτική ώρα - 45’* Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το
ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, πρόγευμα
10:00 - 10:45
Διάλειμμα
10:45 - 11:30
 3η διδακτική ώρα - 45’ Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το
ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ
11:30 - 12:10
 4η διδακτική ώρα - 40’ * Ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση στα κέντρα μάθησης,
ανατροφοδότηση (γωνιές)
12:10-12:45
 5η διδακτική ώρα - 35΄ Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το
ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ- Αναστοχασμός- Ανατροφοδότηση-
Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας
12:45-13:00
Προετοιμασία για Αποχώρηση
13:00
Αποχώρηση


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΩΡΕΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

13:00-14:20
 1η διδακτική ώρα ολοήμερου
προγράμματος- 40΄
Προετοιμασία γεύματος/γεύμα
2η διδακτική ώρα ολοήμερου
προγράμματος- 40΄
Χαλάρωση/ύπνος/Ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση στα
κέντρα μάθησης (γωνιές)
14:20-15:00
3η διδακτική ώρα ολοήμερου
προγράμματος- 40΄
Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ
15:00-15:20
 Διάλειμμα
15:20-16:00
 4η διδακτική ώρα ολοήμερου
προγράμματος- 40΄
Ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι, ανατροφοδότηση
15:45- 16:00
Προετοιμασία για αποχώρηση
16:00
Αποχώρηση

Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων, από τη νέα σχολική χρονιά, σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 , ενημερωθείτε εδώ :

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου