Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010

Ολοήμερο νηπιαγωγείο - προβλήματα


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ολοήμερα νηπιαγωγεία: Από τα 5.901 νηπιαγωγεία της χώρας, ως ολοήμερα λειτουργούν τα 2.898 (49%), ενώ τα 19 από αυτά είναι νηπιαγωγεία ειδικής αγωγής. Aπό το σύνολο των 143.193 νηπίων-προνηπίων που φοιτούν στα νηπιαγωγεία της χώρας, τα 48.322 (34%) παρακολούθησαν το ολοήμερο πρόγραμμα. Από αυτούς, οι 9.983 ήταν αλλοδαποί και παλιννοστούντες (21%), ενώ φοίτησαν και 202 μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Κατά το σχολικό έτος 2008-09 εργάστηκαν στα ολοήμερα τμήματα των νηπιαγωγείων 5.232 νηπιαγωγοί (μόνιμοι ή αναπληρωτές), ενώ άλλοι 2.547 νηπιαγωγοί εργάστηκαν στα κλασικά τμήματα που λειτούργησαν μέσα στα ολοήμερα νηπιαγωγεία.
Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο
Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί οχτώ (8) ώρες ημερησίως, διευρύνοντας κατά τέσσερις (4) ώρες το ωράριο λειτουργίας του κλασσικού Νηπιαγωγείου.
Η φοίτηση των νηπίων στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο γίνεται ύστερα από αίτημα των γονέων τους, και τα νήπια που φοιτούν σε αυτό παρακολουθούν το Πρόγραμμα στο σύνολό του.
Οι δύο νηπιαγωγοί συνεργάζονται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος (βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου).
Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία έχει τα ακόλουθα ευεργετικά αποτελέσματα:
• Προσφέρει ποιοτικό εκπαιδευτικό έργο για το σύνολο των νηπίων/προνηπίων
• Συμβάλλει στην άμβλυνση των κοινωνικών και μορφωτικών ανισοτήτων
• Προσφέρει στα παιδιά περισσότερο χρόνο για παιδαγωγικές δραστηριότητες, σε όλους τους τομείς ανάπτυξης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σπουδών
• Παρέχει εξατομικευμένη εκπαίδευση με αποτέλεσμα τα παιδιά να αναπτύσσουν μια θετική αυτοεικόνα και περισσότερο σεβασμό στον εαυτό τους και στους άλλους
• Δίνει την δυνατότητα στις Νηπιαγωγούς να γνωρίσουν καλύτερα τους γονείς και να συνεργάζονται μαζί τους αποτελεσματικότερα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Αν θέλουμε ουσιαστική μεταρρύθμιση στην Εκπαίδευση , πρέπει να ξεκινήσουμε από τα θεμέλιά της,
το νηπιαγωγείο.
Και θα ξεκινήσουμε με το πρώτιστο πρόβλημα, την έλλειψη χώρου. Οι περισσότερες αίθουσες νηπιαγωγείων δε διαθέτουν τον απαιτούμενο χώρο.
Μέσα σε λίγα τετραγωνικά,η νηπιαγωγός καλείται
να τακτοποιήσει το υλικό, την απαραίτητη επίπλωση,
να δημιουργήσει γωνιές δραστηριοτήτων, να δώσει δυνατότητα για κίνηση και παιγνίδι.
Η έλλειψη χώρου , περιορίζει τις κινήσεις , δημιουργεί εκνευρισμούς, οδηγεί τα παιδιά σε συγκρούσεις και διάσπαση προσοχής.
Υπάρχουν και περιπτώσεις νηπιαγωγείων που λειτουργούν χωρίς τη βασική επίπλωση και χωρίς τα αναγκαία εποπτικά μέσα. Αιτήσεις τριών χρόνων προς τον ΟΣΚ για εξοπλισμό διαγράφονται, και απαιτούνται νέες, πιθανόν κι αυτές χωρίς αποτέλεσμα.
Η πραγματικότητα λοιπόν αυτή, σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη φοίτηση δηλαδή την εγγραφή παιδιών σε οποιαδήποτε στιγμή της σχολική χρονιάς, και με την μη κατοχύρωση συγκεκριμένου αριθμού απουσιών καθιστά προβληματική τη ροή του προγράμματος για τα ολοήμερα νηπιαγωγεία.
Τα νηπιαγωγεία καθρεφτίζουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ενέργεια τον πολιτισμό, την ποιότητα των κατακτήσεων και το όραμα μιας κοινωνίας για το μέλλον της, που είναι οι μικροί πολίτες της. Για αυτό η πολιτεία πρέπει να δώσει ακόμη περισσότερη προσοχή στον ευαίσθητο τομέα της προσχολικής αγωγής.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου